Laboratorium Komputasi

Kepala : Dr. Jajang

Anggota :

  1. Mutia Nur Estri, M.Kom.
  2. Renny, M.Si.
  3. Najmah Istikanah, M.Sc.